El 2 de març celebrem el dia mundial de la vida silvestre

Milers de milions de persones, en països desenvolupats i en desenvolupament, es beneficien diàriament de l’ús d’espècies silvestres com aliment, energia, materials, medicina, inspiració i moltes altres contribucions vitals pel benestar humà.L’accelerada crisis mundial de la biodiversitat, amenaça a un milió d’espècies de plantes i animals en perill d’extinció.

Celebrant avui la bellesa i la varietat de la flora i la fauna salvatges, podem crear consciència sobre la multitud de beneficis que ens aporten i la necessitat urgent de combatre els delictes contra el medi ambient i la disminució d’espècies a causa de l’activitat humana, la qual cosa implica conseqüències negatives de gran abast a nivell econòmic, mediambiental i social.

Una manera de participar a la conscienciació per a la conservació de la vida silvestre és descobrint més coses de les espècies d’animals i vegetals que estiguin amenaçades, y esbrinar com podem contribuir per a la seva conservació. També si compartim el que aprenem, sobretot amb els nens i els joves, els quals són els futurs líders per a la conservació de la vida silvestre i es mereixen un futur on la humanitat comparteixi el planeta i visqui amb harmonia amb les espècies silvestres.

 

 

 

El trió del Montseny.

 

 

 

El tritó del Montseny, és un amfibi que només es troba al massís del Montseny i està en perill crític d’extinció. En alguns torrents del massís del Montseny, amagat en les esquerdes de les roques, hi viu aquest animal únic al món: el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Aquest amfibi és tot un especialista de la vida als torrents i necessita per viure aigües netes, oxigenades i fredes, amb fons pedregosos.

És per això que la destrucció del seu hàbitat a causa de l’impacte humà l’han deixat en una situació molt delicada: és l’amfibi més amenaçat de l’Europa occidental i està en greu perill d’extinció. Els experts calculen que només queden uns 1.500 exemplars adults, que estan concentrats en poc més de 3,50 quilòmetres de petits torrents del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Científics d’arreu del territori treballen amb l’objectiu de conservar els hàbitats i les espècies que hi viuen.

Un bon exemple són el centenar de professionals de diversos àmbits que tiren endavant el projecte Life Tritó Montseny amb l’objectiu de salvar aquest amfibi, l’únic vertebrat endèmic de la nostra geografia.

En quina manera podem ajudar a la seva conservació?

  • No abandonem al riu ni a cap altre hàbitat animals exòtics, i tampoc traslladem animals d’un punt a un altre, encara que siguin autòctons. El millor que podem fer quan anem a la natura és observar amb calma i no alterar de cap manera el lloc on ens trobem. Deixem que la vida en aquell ecosistema segueixi el seu curs!
  • Fem un ús racional de l’aigua en el nostre dia a dia i tinguem en compte que el sector industrial n’utilitza grans quantitats per funcionar. Per exemple, fan falta més de 10.000 litres d’aigua per fer uns pantalons texans! Fem un consum responsable!!!
  • Pensem en com podem dur una vida més respectuosa amb el medi natural, des dels gestos més petits fins a canvis estructurals en el nostre estil de vida. Després, apliquem les modificacions que creiem oportunes.
  • Informen-nos sobre el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat i parlem-ne amb la nostra família i amics.

Que tothom prengui consciència de la gravetat de la situació en què ens trobem és el primer pas per anar en la direcció correcta.